Information

Färjan är i privatbruk.
Färjan är avgiftsfri för väglagets medlemmar, deras gäster, service- och varuleverantörer.
För övriga är färjan avgiftsbelagd. Avgiften täcker tur-returresa.

Bil 35 €
Fotgängare  3,50 €
Fotgängare till beställd tur 17 €

Av färjföraren erhålles inbetalningskort för att avlägga betalningen.

Färjan beställs alltid genom att ringa eller skicka ett textmeddelande senast 15 minuter före avgång.
M/S Haverö – GSM 0400 53 79 44