Kontakt

Bestyrelsen

Mikko Pajula, ordförande
0400 825842
mikko.pajula@gmail.com

Sten Andersson
0400 821 652
sten.andersson@pp1.inet.com

Timo Lehtinen

timo.olavi.lehtinen@gmail.com

Olli Virta
040 77 71 488
olli.t.virta@gmail.com

Suppleanter

Marina Andersson
045 63 60 338
mainan672004@yahoo.se

Nina Johansson


Postadress
:

Haverö Väglag
Färjstranden
21660 Nagu